Thời tiết Hội An

 Hổ trợ trực tuyến


Liên Hệ


Khách Sạn Nhi Nhi
ĐC: 60 Hùng Vương, Phố Cổ Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
ĐT: +84 510 3916718 / 3916719 / 3502015
Fax: +84 510 3917118
Headphone:+84 913494057
Reservation: res@nhinhihotel.com.vn
Information: sales@nhinhihotel.com.vn          
Website: www.nhinhihotel.com.vn

Xem Khách Sạn Nhi Nhi Trên Bản Đồ Lớn Hơn