Thời tiết Hội An

 Hổ trợ trực tuyến


Loại Phòng & Bảng Giá PhòngLOẠI PHÒNG Giá Công Bố
VND/USD
Giá Khuyến Mãi
VND/USD
ĐẶT PHÒNG
Deluxe Single
1,234,750/$55 802,588 /$35.75
Deluxe Double / Twin
1,908,250/$85 1,049,538/$46.75
Phòng Family
2,806,250/ $ 125 $125
Suite Double Room
2,806,250/ $ 125 $125
Superior Double/ Twin Room
1,683,750/$75 926,063/ $41.25
Superior Single Room
1,010,250/$45 656,663/$29.25

Chính sách đặt phòng:


Chính sách hủy phòng:


Điều khoản và điều kiện: